Please select your preferred language:

Escadra Bulgaria English version web pageBG | България

Combat Academy - best shooting range in Bulgaria
 
Search:
 
 
Close protection
Вносител на Thule
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски
  • Наем на джипове с багажник за ски

Squad 4 Meeting and Events
 за Банкова охрана и инкасо 3 СПК
за Банкова охрана и инкасо 3 СПК
900 лв. с ДДС
Количество:

Description  

Марка: Курс

Описание: Курс за Банкова охрана и инкасо Специалност 8610101 със сертификат от ЦПО Комбат Академия за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация ОХРАНИТЕЛ.


Учебен план* в съответствие с ДОИ, Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия. В сила от 09.02.2007 г. Издадена от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.13 от 9 февруари 2007 г.

Общ брой часове: 960
Теория: 440
Практика: 520

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна

ПРОГРАМА: 
Лична защита и бойно-приложни техники
Курс за безопастно боравене с оръжие**
Управление и поведение в автомобил
Долекарска помощ

*подробен учебен план може да получите след запитване по мейл
**включен в цената курс за безопасно боравене и съдейстие за изкарване на разрешително за лично оръжие